Publicaties & Onderzoeken

Nov. 2017

Bijdrage in Congres Zo!MeetUp: HVA Amsterdam: South-East Research Group

Juni 2017

HvA A vivid portrait of Versatile South-East Research Group Cities & Visitors, p33,-35, 66. University of Applied Science of Amsterdam

2016

Elma Publicaties: Special Financiering. Op zoek naar alternatieve financiering: In investering in de zorg: Een glazen plafond of dure match. 2014, 2015,2016 opgenomen in NVZD Vademecum.
2012- heden Organiseren Internationale congressen www.carekine.com  In Ondernemersnetwerk

volume 3 jaar 2012.  Novema. ‘Tijd om te investeren in het Caribisch gebied is nu’

2011

Cultuur workshop : Medewerkers begeleiden en inspireren met zorgzwaartepakketten (lees meer)

2011

Riederborgh ziet het werken met zorgzwaartepakkent kans om client centraal te stellen (lees meer)

2011

Humanitas DHM past kennis uit workshop trainer Evelin-Pierre Dumfries toe (lees meer)

2010

Een quotum voor topbanen of maatschappelijk verantwoord ondernemen (lees meer)

2009

Invoering ZZP leidt tot herontwerp van alle bedrijfsonderdelen (lees meer)

2005

Denken in Configuraties (lees meer)

1994

De ideale directeur

1993

Exploratief-comparatief onderzoek in tien ziekenhuizen naar een top-managementstructuur met een verpleegkundig directielid en de invloed op de besluitvorming van financieel-economische processen

1992

Organisatie diagnose ziekenhuis in Limburg en de marktpositie van dit ziekenhuis.

1991

Meta-analysestudie naar de effecten van de op experimentele basis ingevoerde patiengericht organisatiemodel in Integrerende Verpleegkundige in Algemene ziekenhuizen

1988

Ontwikkelen projectplan invoeren patiengericht organisatiemodel volgens Realisatiemodel.

Andere publicaties

2006

Zorg in de maatschappelijke opvang (lees meer)

2005

Solidariteit in Zorgende gemeenschappen

2005

Amigoe di Aruba: positie van Haitiaanse ouderen

My LinkedIN Profile