Onze werkwijze

Onze medewerkers zijn zelfstandige ondernemers. Zij zijn deskundig en beschikken over een academische achtergrond. Zij zijn actief betrokken bij diverse publicaties om uiting te geven aan onze vakkennis, deskundigheid en onze excellente prestaties.

Ons bureau kent een aantal fasen die een hoge mate toetsbaar handelen waarborgen en waarbij de kwaliteit van onze methodiek tot uiting komt. Lees verder hoe wij te werk gaan.

Wij gaan met u als volgt te werk:

EPD Management Consultancy hanteert de fasen:

U als opdrachtgever

Voordat wij aan een opdracht deelnemen, proberen wij een helder beeld te krijgen van de vraagstelling. De opdrachtgever ontvangt een samenvatting van onze afspraken. Hierdoor hebben wij en u, helderheid over de formulering van de inhoud, de zwaarte en de complexiteit van de opdracht.

EPD Management Consultancy uitvoering

Via onze bureauspecifieke methodiek en haar instrumenten maken wij eerst een heldere analyse van de opdracht.

De uitvoering van de opdracht staat nauwkeurig beschreven in een Plan van Aanpak. Dit is tevens de basis van waaruit wij onze opdracht uitvoeren.

Ons kwaliteitssysteem

Als opdrachtgever kunt u de ontwikkelingen en het verloop van onze werkzaamheden volgen. Wij plannen daarom diverse evaluatiemomenten. De ontstane verbeteracties en de ontwikkelde nieuwe inzichten tijdens het proces van uitvoering zullen leidraad zijn voor de verdere uitvoering.

Iedere opdracht wordt afgesloten met een eindevaluatie en een eindrapportage.

In ons streven naar kwaliteit zal het effect van de door ons geleverde werk in een follow-up bijeenkomst met u geëvalueerd worden.

Uniek in Nederland én elders……

Wij hanteren de visie van de Configuratiebenadering. De beste implementatie passend bij de diagnose en het Plan van Aanpak. De beste innovatie passend binnen uw organisatie…..My LinkedIN Profile