Onze werkterreinen

EPD Management Consultancy wil een belangrijke speler zijn in het adviseren, in de educatie en in het versterken van de kracht van zorginstellingen, overheid en gemeentelijke instellingen en onderwijsinstellingen . In verschillende situaties bekleden wij tijdelijk een management positie. Ook zijn wij als adviseur betrokken bij diverse invoeringstrajecten. Om dit te bereiken maken wij gebruik van op wetenschappelijk gebaseerde methodes en technieken bij het oplossen van de vraagstellingen

  • De diagnose van een organisatie, haar primaire en ondersteunende proces.
  • Verander en verbetermanagement.
  • Interim-management, waarbij wij tijdelijk een managementrol bekleden ten behoeve van van een opdracht met een specifieke taakuitvoering.
  • Projectmanagement: het leiden van projecten en werkgroepen en adviseren in deze
  • Procesbegeleiding van diverse opdrachten.
  • Supervisie voor groepen en op individuele basis
  • Trainingen verzorgen voor deskundigheidsbevordering en vaardigheidsonderwijs.
  • Adviseren in visies van het primaire proces ten behoeve van lange termijn huisvestingsplannen voor zorginstellingen.
  • Verpleegkundige en verzorgende werkmodellen
My LinkedIN Profile