Portfolio

In de afgelopen jaren heeft EPD Management Consultancy diverse opdrachten vervuld. Hieronder staan enkele voorbeelden.

De diagnose van een zorgverlenende organisatie, haar primaire en ondersteunende proces
In diverse opdrachten, thuiszorg, ziekenhuis, psychiatrie, woonzorgcentra, V&V (verpleeg- en verzorgingshuizen) en overheid.
Intern onderzoek in thuiszorg


Verander en verbetermanagement

Reorganisatie ouderenpsychiatrie
Reorganisatie zorgafdelingen maatschappelijk opvang
Reorganisatie zorgafdeling woonzorgcentra
Samenwerking GGD, GGZ, Verpleeghuis en maatschappelijke opvang
Samenwerking kliniek en polikliniek ziekenhuis


Interim-management, waarbij wij tijdelijk een managementrol bekleden ten behoeve van van een opdracht met een specifieke taakuitvoering

Teamcoördinator ouderenpsychiatrie en polikliniek
Zorglijnmanager academische ziekenhuis
Interim-manager high-care, couveuse en zuigelingenafdeling algemeen ziekenhuis
Zorgmanager woonzorgcentra
Zorgmanager thuiszorg

Projectmanagement: het leiden van projecten en werkgroepen en adviseren in deze

Invoering pilot project werklastonderzoek
24 uurs Samenwerkingproject thuiszorg, verpleeghuis en woonzorgcentra
Samenwerking woonzorgcentra en ziekenhuis, stroomlijnen patientenlogistiek
Vormgeven Resultaat Verantwoordelijke Eenheid in ziekenhuis
Methodisch werken en EVV –systeem in diverse opdrachten
Zorginhoudelijke beleid voor twee locaties woonzorgcentra
Leidersconferenties in Amsterdam
Burgerparticipatie projecten opgezet voor jongeren, vrijwilligersorganisaties, zelforganisaties en kerken.
Klankbordgroepen rijksoverheid in het kader van integratiebeleid, invoering zorgzwaartebekostiging (prestatiebekosting of zzp systematiek) en vernieuwing AWBZ.
Gastdocent over het onderwerpen over het Koninkrijksbeleid ontmanteling van de Nederlandse Antillen.


Procesbegeleiding van diverse opdrachten en de implementatie

Reorganisatie zorgafdeling Maatschappelijke opvang.
Fusie Woonzorgcentra

Supervisie

Groepen managers zorginstelling, individueel manager, supervisie aan functieniveaus verzorging en verpleging

Trainingen verzorgen voor deskundigheidsbevordering en vaardigheidsonderwijs

In diverse opdrachten, in-service opleiding verpleegkundige en verzorgende en opleiding verplegingswetenschap.

Adviseren in zorgvisies ten behoeve van lange termijn huisvestingsplannen voor zorginstellingen

Nieuwbouw en verbouwing intensieve zorgafdelingen in de psychiatrie, zorgafdelingen verpleeghuis, OK afdeling.
Adviseren in verbouwing administratie afdelingen ziekenhuis
Zorgafdelingen maatschappelijke opvang.

Adviseren beleid
In diverse opdrachten en schrijven beleidsnota’s en strategische nota’s en opstellen speerpunten voor de strategische bepaling van de zorginstelling. Verbetering productiecijfers positie zorginstelling. Adviseren in nota zorg voor regering Aruba, Vormgeving topstructuur, toekomscenario verpleegkundige en verzorgende beroepen.
Politiekbeleid Amsterdam Zuidoost, m.b.t. geweld en jeugd en Antillianenproblematiek.
Gezondheidszorg bij  de Afrikaanse bevolking.

Organisaties o.a. gewerkt

Sint Franciscus Gasthuis, UMC Utrecht, AMC, Waterland Ziekenhuis, Stichting Endegeest (Rijngeestgroep)

Leger des Heils Amsterdam, Gemeente Amsterdam

Stichting Zorgwereld, Stichting Evean Zorg Amsterdam, Regioplan Beleidsonderzoek / Invoorzorg, Laurens Rotterdam, Glorieux Verzorgingshuis, De Riederborgh, Huize Blijdorp, Woonzorgcentrum de Wissel, Stichting Hanzenheerd, Zonnelied Brabantzorg, Woonzogcentrum Zevenbergen,

Horizon 2020, EAHC, EIC, Ministerie van Defensie Nieuwersluis, MaDi Amsterdam en Diemen, Amant nu Beweging 3.0, Schevening Zorgpalet (Respectzorg), , Axion Continue, Zorgcompas, Rijkuniversiteit Utrecht. Stichting Florence, ROC Amsterdam, Vereniging Caress Gebruikers, GWCA,

My LinkedIN Profile